dilluns, 14 de maig de 2012

COM SERÀ L’ENUNCIAT DE LA PRIMERA PREGUNTA DE L’EXAMEN FINAL DE 2N DE BATXILLERAT.


COM SERÀ L’ENUNCIAT DE LA PRIMERA PREGUNTA DE L’EXAMEN FINAL DE 2N DE BATXILLERAT.


Comentau el text següent, incloent en el comentari aquests elements: a) Context
històric, social i cultural; (correspon a la primera pregunta dels nostres exàmens) b) Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda en el
text; (heu d’identificar el tema del text i explicar-lo, tant a partir del que diu el text, com a partir de la lectura, el que sabeu del tema c) Explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text i de la relació entre aquestes (3 punts). (heu d’usar tant el que diu el text entre cometes com el que sabeu del tema; la pregunta és una excusa per demostrar que dominau el tema i que coneixeu la filosofia de l’autor) El comentari també ha d’incloure una valoració
crítica, emprant els coneixements de la matèria que s’han adquirit al llarg del curs, a
favor o en contra del que diu l’autor del text. (2 punts) (És el text argumentatiu i teniu una certa llibertat per plantejar la tesi que volgueu, però ha de tenir a veure amb el que defensa l’autor; podeu usar idees pròpies i parir d’altres autors).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada