dimecres, 7 de desembre de 2011

SOFISTES, SÒCRATES I PLATÓ AL LLIBRE DE 1R DE BATXILLERAT

SOFÍSTES, s. V abans de Crist
- El pensament que concorda amb sí mateix, tema 2, pàgina 27.
- La resposta escèptica, tema 2, pàgina 29.
- Punt 2 del tema 6. Relativisme. 2.1 La moral com a producte social i 2.2 Relativisme cultural i relativisme moral i, també 2.3 Relativisme i tolerància, pàgines 126-128.
-Tema 7 punt 1. Naturalesa social. 1.1 Socials per decisió / 4.4 El convencionalisme jurídic, pàgina 150
-Tema 8. La ciutadania en el món grecoromà, sobretot 1.1 i 1.2, pàgina 176. (val per Sòcrates i Plató).
- Per veure la influència que van tenir els sofistes en alguns autors angloamericans, veure l'apartat L'utilitarisme, pàgina 135, que inclou un text de John Stewart Mill.

SÒCRATES (470-399), Atenes.
- L'universalisme cultural, pàgina 71. (val també per Plató).
- L'origen de la capacitat moral, pàgina 106. (val per Plató).
- Universalisme, p.129 (val també per Plató).

PLATÓ (427-347), Atenes.
- Veure apartats vàlids anteriors que he indicat entre parèntesi.
- El dualisme cos-ànima, p.56.
- Les conseqüències del dualisme, subapartat del 5.3, pàgina 57.

Aquest contingut és d'ampliació. Es redueix a una simple recomanació que pot ajudar a clarificar dubtes i ampliar la perspectiva dels distints autors que tractem, no és, repeteixo, no és en cap cas obligatori.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada