dimarts, 11 d’octubre de 2011

MODEL DE TEXT ARGUMENTATIU


TEXT ARGUMENTATIU DE MOSTRA.


  1. Plantejam el tema. Plantegem en poques línies el tema de què volem parlar

Hi ha tres tipus de discursos sobre la realitat: el científic, el filosòfic i el religiós. Tot i que tenen similituds entre ells, cadascun té unes característiques definitòries. Difereixen en quant a mètode, objectius i actitud. Per exemple la ciència parteix de fets demostrables, observables i mesurables. En canvi, per la filosofia, allò important és el plantejament de les preguntes i l’utilització de la raó. La religió apel.la la majoria de vegades als sentiments.

  1. Tesi. Ens posicionem respecte del tema

En la meva opinió tots els discursos són vàlids i es complementen un a l’altre. La filosofia serveix per reflexionar de forma racional sobre les coses i ajuda a construir respostes que encara que no siguin definitives són necessàries.

  1. Arguments. Donem arguments per justificar el nostre posicionament.

En primer lloc, tot i que crec que la religió no parla de coses vertaderes sí que crec que és un discurs vàlid. És un fet que les persones necessiten creure ja que no es pot saber tot amb certesa. D’aquí la necessitat de creure en alguna cosa. Per exemple, quan hem d’afrontar un fet tràgic que és fruit de l’atzar, com un accident i no li trobem explicació, necessitem aferrar-nos a alguna cosa, encara que només sigui per consolar-nos o per sentir-nos una mica millor.

En segon lloc, és evident que la ciència és útil perquè fa possible la tecnologia, la qual ha fet la nostra vida més còmode, i n’abareteix els costos. Un exemple senzill. Hi ha molts estudiants que se’n van a fora. La informàtica, inernet i l’ús de càmeres web i programes com l’Skype han fet que puguin mantenir una relació molt fluida amb les seves famílies que d’una altra manera no seria possible. El fet de sentir-se a prop de les seves famílies fa que els joves es sentin més confiats i segurs, i que el seu rendiment acadèmic sigui millor.

Per últim, la filosofia ajuda a mantenir una actitud crítica envers les circumstàncies de la vida i a preguntar-nos continuament sobre les coses que passen. Per exemple, puc reflexionar sobre actituds abusives de la ciència i la tecnologia. És evident que el fet que s’hagin fabricat bombes atòmiques no tranquil.litza ningú. O que algunes religions han intentat imposar les seves creences per la força. Per tant, la filosofia serveix per mantenir sempre una actitud crítica basada en l’autonomia, la tolerància i la llibertat.


  1. Conclusió. Tornem a recollir la tesi i enumeram els arguments.

En definitiva, les persones som éssers complexes que necessitem dels tres disursos. De la religió, perquè ens pot ajudar a trobar consol en els moments difícils. De la ciència i la tecnologia, ja que fan la nostra vida més còmode, i finalment de la filosofia, perquè ens ajuda a mantenir una actitud crítica basada en l’ús de la raó.


Comentari: aquí teniu el text argumentatiu de mostra que m'havíeu demanat. Pensau que no valoraré si teniu la mateixa opinió que jo o no. Això és el menys important. Aquí el que importa és l'estructura, l'ús de connectors i respectar l'adequació, la cohesió i sobretot la coherència, és a dir, l'absència de contradiccions. També valoraré l'originalitat en l'argumentació. No val usar els mateixos exemples que he usat jo. I una altra cosa, he posat tres arguments (punt 3), vosaltres n'heu d'escriure quatre.

P. D.: Perdonau el retard i ànim!!!!!!
2 comentaris: